Program Institucionalnega varstva izvajamo v stanovanjski skupini MIMOZA v Izoli.

Program uporabnikom nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Delovni čas v stanovanjski skupini je prilagojen potrebam varovank in varovancev ter traja 24 ur dnevno (ta je skrajšan glede na čas vključitve posameznikov v dnevni center), 365 dni v letu.

OSNOVNA OSKRBA vključuje bivanje v ogrevanih, opremljenih, vzdrževanih eno- in več-posteljnih sobah, zagotavlja sanitarne prostore za osebno higieno, skupne prostore za izvajanje programov, tehnično oskrbo, ki obsega čiščenje in vzdrževanje prostorov, opreme, objekta in okolice, ter organiziranje prehrane in prevoza. Življenje in delo v skupini poteka preko delovnih opravil, zadolžitev in osebne odgovornosti, utrjevanja že pridobljenega znanja, skupinske dinamike in drugih aktivnosti. Za čim prijetnejše bivanje poskrbijo poleg zaposlenih tudi uporabniki sami v okviru svojih zmožnosti.

SOCIALNA OSKRBA vključuje varstvo, posebne oblike varstva in vodenje.

VARSTVO pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanje, oblačenje, hoja, komunikacija, orientacija).

POSEBNE OBLIKE VARSTVA so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

VODENJE obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom in njegovimi starši oziroma skrbniki in sorodniki, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organiziranje prostočasovnih dejavnosti.

ZDRAVSTVENO VARSTVO izvajamo na podlagi predpisov s področja zdravstvenega varstva in zajema:

  • skrb za zdravje in dobro počutje: permanentno navajanje na osebno urejenost, vzgoja za varnost in zdravje, prehrana in uravnavanje telesne teže, gibalne aktivnosti, sprehodi, izleti, redno izvajanje fizioterapevtske obravnave ter delovne terapije,
  • obiske pri splošnem zdravniku in specialistih,
  • naloge, ki so opredeljene v pogodbi z zdravstveno zavarovalnico.

Cenik storitev IV od 1. 11. 2023

Accessibility