V Varstveno delovnem centru Koper kot javni socialno varstveni zavod zagotavljamo storitve socialne in v manjšem obsegu tudi zdravstvene oskrbe za skupno 158 uporabnikov in uporabnic s statusom invalida, pridobljenega, zaradi diagnosticirane motnje v telesnem in duševnem razvoju.

Delujemo na področju dveh statističnih regij in sicer celotne Obalno-kraške in delu Primorsko–notranjske regije, v svoji sestavi pa imamo 7 enot dnevnih centov in 1 enote institucionalnega varstva, organizirane kot stanovanjske skupnosti.