LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM je organizirano kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občine Ilirska Bistrica, občine Pivka in občine Postojna. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER – CLLD), se  izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«. Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER – CLLD) je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Vzpostavljeno lokalno partnerstvo v LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM oblikuje in izvaja celovito strategijo lokalnega razvoja. Namen strategije je, ob upoštevanju lokalnih potreb, graditi na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih ali „dobrinah“ našega podeželja.

Tudi v Varstveno delovnem centru Koper smo se odločili pristopiti k izbrani operaciji za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna – LAS med Snežnikom in Nanosom in sicer z aktivnostjo pod naslovom Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica.

Naši projektni partnerji za izvedbo aktivnosti so:

  • Osnovna šola Košana (vodilni partner)
  • Varstveno delovni center Koper, Enota Ilirska Bistrica
  • Granit Velelnik
  • Kamnoseštvo Velenik
  • Tjaša Poklar

Skupaj s projektnimi partnerji bomo razvijali kamnoseške izdelke, promovirali deficitarni poklic kamnoseka preko šolskega krožka, razvijali turistični spominek in vzpodbujali uporabo lokalnega kamna. Skozi projekt bomo omogočili skupaj s kamnoseškimi podjetji nakup zmogljivejših strojev za rezanje in izdelovanje masivnejših kamnitih izdelkov ter omogočili samooskrbno ter čistejšo proizvodnjo. Učencem partnerske šole se bo omogočil ogled podjetja Velenik ter sodelovanje na promocijskih dogodkih.

 

Povezave:

Evropska komisija

Program razvoja podeželja

 

Accessibility