VDC Koper, Enota Sežana se nahaja na naslovu Ul.Jožeta Pahorja 3, Sežana, v pritličnih prostorih prizidka stanovanjskega bloka. Na tej lokaciji se nahaja od l. 2002. V enoto je v letu 2012 vključenih  23 uporabnikov; 11 žensk in 12 moških, za enega uporabnika izvajamo program na domu.

Vodenje

V storitvi vodenja organiziramo dejavnosti, ki uporabnikom dajejo možnost ohranjanja in pridobivanja znanj in delovnih sposobnosti  ter novih socialnih in delovnih navad. Zagotavljamo jim pogoje za čim večjo aktivnost in avtonomijo ter jim nudimo možnost izbire.
Vzpodbujamo uporabnikovo ustvarjalnost in  vseživljenjsko učenje. Starše oz. skrbnike skušamo pritegniti k sodelovanju v individualnem načrtu, ki ga pripravimo skupaj z vsakim uporabnikom.
Povezujemo se z različnimi strokovnimi službami in se aktivno vključujemo v širše okolje. S sodelovanjem v humanitarni akciji izdelovanja Stekleničk upanja, ki smo se ji pridružili l. 2010, smo navezali stike in prijateljstva sz mnogimi občani in različnimi institucijami. Skozi različne kreativne dejavnosti razvijamo ustvarjalnost s poudarkom na estetiki in na ta način krepimo moč uporabnikov saj je to tudi  priložnost, ko lahko svoje znanje, spretnosti in veščine delijo z drugimi.
Sodelujemo z Zdravstvenim domom Sežana, Policijsko postajo Sežana, CSD, Občino Sežana, Srednješolskim centrom Srečka Kosovela, Društvom Sožitje Sežana, sežanskim Karitasom, Rdečim Križem, Knjižnico Srečka Kosovela Sežana, Zavodom za šport Sežana, taborniki in različnimi drugimi posamezniki in institucijami.

Varstvo

Velik poudarek namenjamo skrbi za osebno higieno in osebno urejenost ter uporabnike z učenjem, ponavljanjem in razgovori spodbujamo v skrbi zase. Z rednimi skupnimi sestanki ter dodatnimi razgovori (npr. za skupino vozačev, za skupine ločene po spolu,… )  in zgledom razvijamo dobre medsebojne odnose in večamo strpnost, prilagajanje ter krepimo posameznikovo samopodobo.
Za varnost v širšem okolju smo povezani s Policijsko postajo Sežana, ki v enoti letno izvede različna predavanja in praktični prikaz varnosti v cestnem prometu. V povezavi z Zdravstvenim domom Sežana organiziramo predavanja različnih tem, s ciljem ozaveščanja v skrbi zase in za svoje zdravje.
Ko skupaj nakupujemo (npr. darila za rojstne dneve, stvari za osebno rabo, potrebščine za izvedbo različnih delavnic ali izdelke po lastni izbiri,…) ter hodimo na redne skupinske sprehode, gremo v knjižnico, na telovadbo, …dajemo velik poudarek varni udeležbi v prometu.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

Uporabnikom  vsakodnevno dajemo  možnost izbire tudi v storitvi zaposlitve pod posebnimi pogoji: izbirajo lahko med izdelovanjem različnih izdelkov iz lastnega programa ali kooperantskimi deli. Ponudba kooperantskih del je pestra (pakiranje, lepljenje, sestavljanje, zgibanje…), saj izvajamo dela za različne ponudnike. Vsa dela razdelimo na faze in omogočimo učenje vsem uporabnikom, s ciljem, da se lahko prav vsak aktivno vključi v vsaj eno od faz dela. Uporabniki zelo radi izdelujejo izdelke lastnega programa, s katerimi se predstavljamo tudi na različnih sejmih in razstavah. Izdelujemo voščilnice, kazalnike, nakit, vrečke za sivko, grafike, poslikavamo različne materiale, šivamo, kvačkamo, pletemo in s svojimi izdelki se trudimo biti tržno zanimivi.
Že več let poteka zaposlitev kot delovna terapija tudi zunaj enote in sicer na kozjereji „Brdca“ pri Kozini. Skupaj z gospodarjem kmetije in našim delovnim inštruktorjem ter poudarku na varnosti pri delu, uporabniki opravljajo različna kmečka in domača opravila. Prav tako se pridružujemo našemu skupnemu projektu«Gojenje sivke v Strunjanu«.

Nadstandardni program

Za dvig kakovosti življenja uporabnikov izvajamo, sami ali v sodelovanju z različnimi institucijami, posamezniki, še dodatne programe. Med njimi so: bralna značka, različni tečaji (italijanski jezik, računalništvo,…), potopisna predavanja, kuharske delavnice, fotografske delavnice, ogledi različnih predstav, treningi balinanja in organizacija tradicionalnega balinarskega srečanja ob koncu leta, košarka, namizni tenis, vrtnarjenje in gojenje rož ter programe za katere je izkazan poseben interes uporabnikov.