Enota VDC Koper Markovec je pričela z delovanjem marca 2005. Naši prostori so na Kozlovičevi 31, v pritličju stanovanjskega bloka. Že prostori sami enoto umeščajo v lokalno okolje, ki je živo in nam dnevno ponuja veliko možnosti navezovanja socialnih stikov. Življenje v enoti je pestro in dinamično. V vsakem dnevu se zvrsti veliko različnih aktivnosti na različnih področjih: razna kooperantska dela, izdelovanje izdelkov lastnega programa, urejamo otroška igrišča v Izoli ter okolico Zdravstvenega doma, udeležujemo se različnih športnih dejavnosti, gledališke dejavnosti, pohodov, izletov, sejmov…

V svojo sredo vabimo zanimive osebnosti. Eno naših temeljnih načel, ki mu skušamo slediti, je čim večja prisotnost v širšem socialnem okolju v vseh sferah življenja.