Izolska enota  se nahaja v obrtni coni Izole. Obiskuje nas  21 uporabnikov,  med katerimi je 6 uporabnikov iz  Mimoze, bivalne enote VDC Koper.

Vključevanje v širše socialno okolje ter sodelovanje z njim v okviru kulturnih, športnih, zdravstvenih in izobraževalnih dejavnosti in dogajanj  je del našega vsakdana, s katerimi želimo vplivati na dvig kakovosti življenja naših  uporabnikov.

Izdelovanje lastnega izdelka je priložnost za izražanje kreativnega duha in individualnosti uporabnikov ter možnost za trženje izdelkov.

Podjetja, ki se nahajajo v obrtni coni Izole, so za nas vir zaposlitvenih možnosti  ( kooperantsko delo, zeleni program in integrirana zaposlitev za eno uporabnico).

Razgibavanje in športno udejstvovanje uporabnikov, ki krepijo športni duh in zdrav življenjski slog  so enako pomembna področja na katerih  naši uporabniki  aktivno sodelujejo.