Enota Ilirska Bistrica deluje od januarja 2007 v arhitekturno razgibani stavbi na lokaciji, ki se nahaja v starem mestnem jedru v neposredni bližini trga in knjižnice. Sedemindvajset uporabnikov prihaja v enoto z območja občine Ilirska Bistrica, ki pokriva široko geografsko področje od doline reke Reke in Jelšanskega podolja do Brkinov in Zgornje pivške doline. Uporabniki živijo v domačem okolju s starši ali skrbniki, nekaj pa jih stanuje v Domu starejših občanov v Ilirski Bistrici.

Vodenje

Poleg ostalih predpisanih vsebin s področja vodenja bi poudarili, da smo v preteklih letih razviliprojekte, ki zajemajo krepitev ustvarjalnosti, poglabljanje in pridobivanje znanj, sodelovanje z okoljem ter krepitev samopodobe in moči posameznika. Izpostavili bi delovanje igralske skupine« Šajtrga«, ki se s svojimi nastopi aktivno vključuje v kulturno in zabavno dogajanje v mestu in okolici ter tako prispeva k naši prepoznavnosti v ožjem in širšem okolju.

Že nekaj let zapored v sodelovanju s Knjižnico Makse Samsa poteka projekt »Beremo s knjižničarko«. Uporabniki naših storitev na ta način spoznavajo kulturno etnološke značilnosti domačega kraja in pridobivajo znanja z različnih izbranih področij.

Razvili smo tudi posebno inovativno obliko sodelovanja z občinskimi osnovnimi šolami in vrtci. V enoti organiziramo tako imenovane tehnične dneve , kjer se učenci vključujejo v delovne procese v šivalnici, lesni, keramični in papirni delavnici in tako pridobivajo razna praktična znanja in spretnosti. Skozi delovne postopke jih vodijo uporabniki in s tem prevzemajo vlogo mentorjev v učnem procesu.

Varstvo

Na področju varstva zagotavljamo uporabnikom razne oblike pomoči in spodbujamo razvoj samopomoči za varno gibanje po ožji in širši okolici in za čim višji nivo samostojnosti v skrbi za samega sebe. Za uporabnike, ki zaradi starosti, različnih bolezni in vedno izrazitejših gibalnih oviranosti potrebujejo večjo mero skrbi in nego, smo oblikovali posebno sproščeno, umirjeno in neobvezujoče okolje, kjer se ob minimalni zaposlitvi družijo in ob individualni podpori ohranjajo in pridobivajo razna funkcionalna znanja in spretnosti.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

Na področju zaposlitve pod posebnimi pogoji izvajamo občasna kooperantska dela, predvsem pa se uporabniki vključujejo v pet lastnih programov, ki jih razvijamo in izpopolnjujemo že več kot dve desetletji: program šivanja, mizarstvo, likovni program, keramičarstvo in proizvodnja recikliranega ročno izdelanega papirja.

V domačem okolju nas najbolj poznajo po izdelavi in izposoji pustnih oblek in šiviljskih uslugah, po okvirjanju slik, drobnih keramičnih izdelkih in mozaikih iz barvanega stekla ter unikatnih voščilnicah iz ročno izdelanega papirja, predvsem pa po pripravljenosti, da po svojih najboljših močeh izdelamo tudi zahtevnejše unikatne artikle po naročilu kupcev.

Ponosni smo na izjavo nekega kupca, ki nas je obiskal in povedal: » Rekli so mi, da če si želim nekaj lepega in posebnega in tega nikjer ne najdem, naj grem v VDC. Tam mi bodo naredili tisto, kar želim, le da bo izdelek veliko lepši in boljši, kot sem si ga sprva zamislil in pričakoval.«

Izdelke prodajamo v razstavno prodajnem prostoru« Maln« v enoti, dvakrat mesečno na tržnici v mestu in na skupnih prodajnih mestih vseh enot VDC Koper.

Poleg osnovnih izvajamo še druge programe za dvig kakovosti življenja uporabnikov.

Občasno organiziramo skupne izlete in večdnevne tabore, na katere povabimo še uporabnike drugih enot.

Širši javnosti se predstavljamo z že omenjenimi nastopi igralske skupine, z likovnimi razstavami in razstavami izdelkov v enoti. Te popestrimo s kulturnim programom, kjer uporabniki prikažejo svoje literarno ali plesno ustvarjanje.

Izvajamo razne delavnice v obliki tečajev ne le za šolarje, temveč za vse zainteresirane skupine in posameznike. Tudi te vodijo posamezni uporabniki, ki so posebno spretni na določenih področjih in imajo obenem smisel za postopen prikaz dela in razlago delovnih postopkov.

Vsako leto organiziramo« Bistriški dan«, ko k nam povabimo uporabnike iz drugih enot, ki se tako družijo in zabavajo ob raznih sprostilnih dejavnostih.

Bistvena značilnost naše enote je odprtost in vpetost v neposredno okolje ter vključevanje v utrip mesta tako na kulturnem kot izobraževalnem področju.