Enota Divača se od 1. marca 2006 nahaja v novih prostorih, na Kraški cesti 20; v Divači ob glavni cesti, ki vodi v Sežano.
Trenutno je v enoto vključenih 17 uporabnic in uporabnikov iz območja občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana.
Načrtovanje in izvajanje programa temelji na osnovi individualnih sposobnosti uporabnic in uporabnikov, z upoštevanjem njihovih potreb in želja.
Uporabniki in uporabnice imajo možnost izbire  v storitvi zaposlitve pod posebnimi pogoji in vključevanju v različne dejavnosti; zaposleni pa jih spodbujamo k aktivnemu sodelovanju in soustvarjanju življenja in dela v VDC-ju.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

V okviru storitve zaposlitev pod posebnimi pogoji, so poleg kooperantskih del, tudi ustvarjalne in sproščujoče tehnike. Sestavni del teh vsakodnevnih aktivnosti so dejavnosti, ki vsebujejo elemente kreativnih ročnih spretnosti in terapije z umetnostjo, obenem pa so tudi močno motivacijsko gibalo pri vztrajanju na poti do lastnega izdelka. Tako se v naši enoti s posebno pozornostjo posvečamo ročnemu tkanju in poslikavi svile.
Oblikujemo različne unikatne izdelke iz naravnih materialov , barvane z naravnimi barvili, s katerimi se predstavljamo na razstavah in tudi na trgu. Raziskujemo možnosti, ki nam jih ponuja kraška tradicija ter z upoštevanjem ekologije in novih trendov, iščmo nove poti.

Vodenje

V okviru storitve vodenja skupaj z uporabniki oblikujemo individualne programe pri katerih je uporabnik aktiven soustvarjalec. Ohranjanje pridobljenih znanj in sposobnosti ter učenje novih vsebin, veščin se prepleta skozi vse programe dela in aktivnosti, ki jih ponujamo. Poseben poudarek namenjamo učenju veščin komunikacije, razvijanju pozitivnih medosebnih odnosov in strpnosti, razvijanju osebnih in socialnih spretnosti.
V skrbi za večanje samostojnosti uporabnikov naših storitev, ki vodi h krepitvi lastne identitete, posredujemo znanja in spretnosti, ki so potrebne za čim bolj samostojno opravljanje vsakodnevnih opravil (kot npr. dežurstvo v enoti, kuharske delavnice, nakupovalni dnevi). Ustvarjamo priložnosti, da se uporabniki zmorejo sami odločiti o  konkretnem ravnanju. Uporabniki se vključujejo v razne kulturno- izobraževalne programe, razvedrilne in športne dejavnosti, s tem se predstavljajo in vključujejo v širše socialno okolje.
Vključujemo se v skupnost in v vse sfere matičnega okolja po načelih normalizacije in integracije. Aktivno sodelujemo z Občino Divača, Osnovno šolo dr. Bogomirja Magajne v Divači, s Centrom za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan,Enoto Divača, z različnimi društvi ( športna, kulturna) in strokovnimi ustanovami.

Varstvo

Na področju varstva prav tako razvijamo aktivnosti, usmerjene v večanje posameznikove samostojnosti in odgovornosti v skrbi zase. Ustvarjamo klimo, v kateri se uporabniki počutijo sprejeti in varni. Nudimo jim pomoč in podporo pri vzdrževanju osebne higiene in osebni urejenosti, pri gibanju in hoji, orientaciji, pri uporabi javnih storitev (banka, pošta, občina,…), spremljanju uporabnikov na topel obrok, pri prihodih in odhodih iz enote, pripravi na specialistične preglede, skrbi za redno jemanje medikamentozne terapije.

Izvajamo tudi dodatne programe za dvig kakovosti življenja uporabnikov in sicer: kulturno- izobraževalni program ( Magajnova bralna značka), rekreativno športne dejavnosti ( sprehodi, pohodi, balinaje, nogomet, SOS), računalništvo, fotografska dejavnost, program zdravo življenje, zeleni program, gledališka dejavnost.